Poďakovanie mestu Prievidza.

Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 2000 € a to v prvom polroku 2018. Peniaze boli použité na zakúpenie násad pôvodných druhov rýb a to do revírov v katastrálnom území mesta Prievidza.

Výbor MsV SRZ Prievidza