Poďakovanie mestu Nováky

Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať mestu Nováky za poskytnutie dotácie vo výške 1280 € a to v prvom polroku 2018. Peniaze boli použité na zakúpenie násad Pstruha dúhového a cien na detské preteky „Zlatý blyskáč“.