Krúžok mladých rybárov v Prievidzi

OZNAM : Centrum voľného času Prievidza v spolupráci s  MO SRZ Prievidza otvárajú krúžok mladých rybárov pre školský rok 2018/2019. Rodičia detí, ktoré majú záujem stať sa mladými rybármi sa môžu kontaktovať na:

Rybársky krúžok od 6 rokov Meno vedúceho : upresníme Tel.: 0905 236 378

Email: cvcprievidza@gmail.com

 

Prihláška : http://www.cvcpd.sk/

Výbor  MO SRZ Prievidza