Poďakovanie vedeniu mesta Prievidza

MO SRZ Prievidza chce touto formou vysloviť poďakovanie vedeniu mesta Prievidza za poskytnutú dotáciu. Táto bola našej organizácií poskytnutá v časovom období prvého polroka 2017 v sume 2000,-€. Dotácia bola použitá na zakúpenie rybej násady do našich revírov.

Výbor MO SRZ Prievidza.