Uzatvorenie revíru LUKOVICA 17.6.2017-18.6.2017

Upozornenie

Oznamujeme rybárskej verejnosti, že v dňoch 17.6.2017 od 6:00 hod. do 18.6.52017 do 18:00 hod.  bude revír

LUKOVICA 3-2101-4-1 uzatvorený pre verejnosť z dôvodu organizovania akcie MO SRZ Prievidza.

Za porozumenie ďakujeme.

Predseda MO SRZ Prievidza

Slavomír Uhlár