Poďakovanie mestu Prievidza

MsO SRZ Prievidza vyjadruje poďakovanie mestu Prievidza za dotáciu z mesta Prievidza v sume 2000 €, ktorá bola poskytnutá našej organizácií na zarybnenie revírov MsO a na akciu „Vianočný kapor“ usporiadanú v spolupráci s mestom Prievidza.

Výbor MO SRZ Prievidza