Poďakovanie mestu Nováky

MsO SRZ Prievidza vyjadruje poďakovanie mestu Nováky za dotáciu z mesta Nováky, ktorá v sume 999,90 € bola poskytnutá našej organizácií na zarybnenie VN Nováky.

Výbor MO SRZ Prievidza